ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
                    ΤΗΣ FAST MEDICAL SERVICE
Κεντρική Είσοδος Γραφείων
Οδός Μονής Πετράκη Αριθμός 7
Κεντρική Είσοδος Εργαστηρίων
Χώρος Συνεδριάσεων
Γραφείο Διοικήσεως
Κενρική Βιβλιοθήκη Μηχανημάτων
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κλειστό Εργαστήριο Απολύμανσης
     Εξαερωτήρων Αναισθησίας
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών
ΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΜΑΣ
PLAKOSTOMUS
CatFish Hypostomus Plecostomus
Astronotus Ocellatus ( Albino Oscar )
Το Ενυδρείο Μας
Εργαστήριο Μηχανολογικό
Εργαστήριο Ελέγχου & Επισκευής
       Μηχανημάτων Αερίου
       Βιβλιοθηκες Εγχειριδίων
Service & Λειτουργιας Μηχανών