ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  Πέραν των αμιγώς τεχνικών υπηρεσιών οι δραστηριότητες της FMS επεκτείνονται
  και σε άλλους τομείς, όπως η εκπόνηση και δημοσίευση εργασιών σε θέματα
  Bιοϊατρικής Tεχνολογίας καθώς και οι κατασκευές ειδικών
  πρωτότυπων  συσκευών.

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  Τοποθέτηση βαλβίδας εκτόνωσης σε ενδοαορτική αντλία με σκοπό την
  λειτουργία της αντλίας σαν συσκευή υποβοήθησης αριστερής κοιλίας.
   «A relief valve laced on an IABP made it proper to drive a LVAD».
  ( The International Journal Of Artificial Organs 9/1992 ).

  Σύστημα εξωσωματικής υποστήριξης ήπατος σε πειραματικό
  μοντέλο οξείας ηπατικής ανεπάρκειας.
  «Extra-corporeal liver support system in an experimental model
  of acute liver failure». ( European Society of ICU 9/1996 ).

  Ακουστικοί συναγερμοί. Εργασία για τις πιθανές συνέπειές τους σε ασθενείς
  μονάδων εντατικής καρδιακής θεραπείας.
  «Audible alarms. A study in possible sequences on ICCU patients».
  ( First Congress On Health And Environment ).

  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Αθήνα ( Αραιτέειο Νοσοκομείο Αθηνών )

  Πρώτη περιφερική χημειοθεραπεία μέλους με εξωσωματική υποστήριξη
  στην Αθήνα ( 'Αγιος Σάββας )

  Πρώτη αερομεταφορά ασθενούς συνδεδεμένου σε ενδοαορτική αντλία
  ( Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Kέντρο ). Με την ευγενική προσφορά και
  βοήθεια της τεχνικής διέυθυνσης της Ολυμπιακής Αεροπορείας.

  Πρώτη εξωσωματική αφαίρεση CO2 ( Ευαγγελισμός )

  ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

  Συσκευή θέρμανσης αίματος ασθενούς (Heater)
 
  Συσκευή εξωσωματικής κυκλοφορίας με δυνατότητα πλήρους αυτονομίας
  εως και  δυο ώρες


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ