ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ FAST MEDICAL SERVICE

 

Η εταιρία Fast Medical Service (FMS) ιδρύθηκε το 1988 από τον Ιωάννη Μερσινιά με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τεχνικής κάλυψης (επισκευής) στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων.

 

Είχε παρατηρηθεί ότι είτε λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους διατήρησης τεχνικού τμήματος από εταιρίες, είτε λόγω έλλειψης αντιπροσώπευσης υπήρχε μεγάλο κενό στην τεχνική κάλυψη των ιατρικών συσκευών με αποτέλεσμα να μένουν ασυντήρητα μηχανήματα που έχουν άμεση σχέση με την ζωή των ασθενών.

 

Έτσι αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί μια αμιγώς τεχνική εταιρία, η οποία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει είτε άλλες εταιρίες (κατασκευαστές και αντιπροσώπους), παρέχοντας τους την κάλυψη που δεν είχαν με μικρό κόστος, είτε κατευθείαν τους πελάτες (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ιδιώτες γιατρούς), οι οποίοι είχαν «ορφανά» μηχανήματα. Το βήμα ήταν πρωτοποριακό για τα δεδομένα του χώρου στην Ελλάδα.

 

Η εταιρία επανδρώθηκε με άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, απέκτησε ένα ευρύ πελατολόγιο και έγινε ο τεχνικός συνεργάτης των περισσότερων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Σήμερα, το όνομα της Fast Medical Service ταυτίζεται με την ποιοτική τεχνική υποστήριξη στον τομέα της υγείας.

 

Πέραν των αμιγώς τεχνικών υπηρεσιών, οι δραστηριότητες της FMS επεκτάθηκαν και σε άλλους τομείς, όπως η εκπόνηση και δημοσίευση εργασιών σε θέματα βιοϊατρικής τεχνολογίας καθώς και οι κατασκευές ειδικών πρωτότυπων συσκευών.

 

Η διαρκής επέκταση, αλλά και η ανάγκη να παραμένεις σε απόσταση βολής από τα περισσότερα Νοσοκομεία της Αθήνας, επέβαλε τη μεταφορά της εταιρίας στην οδό Μονής Πετράκη 7 στο Κολωνάκι

 

Τα τελευταία χρόνια, η Fast Medical Service διανύει μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, όπως:

 

    Τεχνική αντιπροσώπευση πολλών κατασκευαστικών οίκων και αντιπροσώπων.

 

    Παροχή των υπηρεσιών της σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό

    διαθέτοντας ένα ευρύ πελατολόγιο.

 

    Ανάληψη πλήρους τεχνικής κάλυψης νοσοκομείων, με τη δημιουργία και λειτουργία

    τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας.

 

    Προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001:2008.

 

    Αναβάθμιση του εργασιακού χώρου και της υλικοτεχνικής υποδομής

    καθώς και πλήρης μηχανοργάνωση.

 

    Εξοπλισμός με νέα, τελευταίας τεχνολογίας και διακριβωμένα όργανα μετρήσεων

    και εργαλεία επισκευών.

 

    Πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού, για την κάλυψη των ολοένα

    αυξανόμενων αναγκών.

OI ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ FAST MEDICAL SERVICE

 

ANTIKEIMENO

 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Εξειδίκευση στον ιατρικό εξοπλισμό.

 

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

1.  Κατασκευαστικοί οίκοι

2.  Εταιρίες

3.  Νοσοκομεία ( Δημόσια & Ιδιωτικά )

4.  Διαγνωστικά κέντρα

5.  Ιδιώτες ( Ιατρεία κ.λ.π )

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

1.  Ελλάδα

2.  Ευρώπη

3.  Μ. Ανατολή

 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Η Fast Medical Service, μεταξύ άλλων, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες με σκοπό μια πλήρη και άριστη τεχνική κάλυψη:

 

*       Εντοπισμός και επισκευή βλαβών των ιατρικών μηχανημάτων ( ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανολογικών ).

 

*       Συντήρηση (προληπτική) και έλεγχος καλής λειτουργίας των συσκευών με μετρήσεις ακριβείας, οι οποίες λαμβάνονται από διακριβωμένα όργανα.

 

*       Εγκατάσταση ( και μετεγκατάσταση ) μηχανημάτων.

 

*       Αναβαθμίσεις και τροποποιήσεις συσκευών, όταν αυτό είναι δυνατόν και σύμφωνο με τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 

*       Χειρισμός ειδικών συστημάτων σε περιπτώσεις μη ύπαρξης ειδικευμένου προσωπικού.

 

*       Τεχνική υποστήριξη προσωπικού εργαστηρίου σε εκτέλεση πειραματικών εργασιών.

 

*       Τεχνική υποστήριξη γιατρών σε συνέδρια και ομιλίες.

 

*       Εκπαίδευση χειριστών μηχανημάτων.

 

*       Επίδειξη λειτουργίας μηχανημάτων.

 

*       Τεχνικές συμβουλές και λύσεις προβλημάτων.

 

*       Μελέτες και προτάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 

*       Εκπόνηση και δημοσίευση εργασιών σε θέματα βιοϊατρικής τεχνολογίας.

 

*       Κατασκευές ειδικών, πρωτότυπων και κατά παραγγελία συσκευών ( Που Δεν Υπάρχουν Στο Εμπόριο ) σύμφωνα πάντα με τους κανόνες ασφάλειας και ποιότητας.

 

    ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

    Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών, οι τεχνικές υπηρεσίας

    παρέχονται, ανάλογα με την περίπτωση με τους εξής τρόπους:

 

*       ΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αφορά επίσκεψη τεχνικών, μετά από ειδοποίηση από τον πελάτη στον τόπο εγκατάστασης του μηχανήματος, εντός ή εκτός έδρας της εταιρίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αντιμετώπιση του θέματος επί τόπου ή και μεταφορά του μηχανήματος στο κέντρο επισκευών της εταιρίας αν αυτό είναι απαραίτητο και εφικτό.

 

*       ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Αφορά την παρακολούθηση ή και χρήση μηχανήματος με συνεχή παραμονή τεχνικού στον τόπο εγκατάστασης για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο από τον πελάτη.

 

*       ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αφορά την κατάρτιση ετήσιου συμβολαίου περιοδικής προληπτικής συντήρησης και ελέγχου ενός ή περισσοτέρων μηχανημάτων, με συγκεκριμένο αριθμό προβλεπόμενων τακτικών και έκτακτων επισκέψεων σύμφωνα με τις οδηγίες των εγχειριδίων του κατασκευαστή.

 

*       ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Αφορά την κατάρτιση συμβολαίου για την πλήρη τεχνική κάλυψη ενός νοσοκομείου ή ενός τμήματος αυτού πιθανώς με τη σύσταση και λειτουργία τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη συνεχή παραμονή τεχνικών.

 

    ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

*       Πολιτική της Fast Medical Service είναι ο συνδυασμός της άμεσης και γρήγορης εξυπηρέτησης με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής:

 

*       Η εταιρία είναι στελεχωμένη από έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο εκτός από τις βασικές σπουδές ηλεκτρονικής και συστημάτων υπολογιστών έχει μετεκπαιδευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από διάφορους κατασκευαστικούς οίκους. Γίνεται δε και συνεχής επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων και βιβλιογραφίας.

 

*       Το κέντρο επισκευών της εταιρίας είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα και διακριβωμένα όργανα ελέγχου, για μετρήσεις ακριβείας και εργαλεία επισκευών.

 

*       Για κάθε μηχάνημα κρατείται ηλεκτρονικό αρχείο του ιστορικού του καθώς και των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών.

 

*       Σε κάθε εγκατεστημένο μηχάνημα αναρτάται έντυπο επισκευών και συντήρησης.

 

*       Για κάθε παρέμβαση χορηγείται γραπτή αναφορά, αν αυτό είναι επιθυμητό.

 

*       Μετά από κάθε παρέμβαση χορηγείται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας αν αυτό είναι επιθυμητό.

 

*       Η εταιρία διαθέτει επαρκή αριθμό τεχνικού προσωπικού, καθώς και μέσα μεταφοράς (προσωπικού και μηχανημάτων) για άμεση πρόσβαση. Εξασφαλίζει επίσης γρήγορο τρόπο μετακίνησης σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

 

*       Είναι δυνατή η κλήση και αποστολή τεχνικού 24 ώρες την ημέρα ακόμα και στις μη εργάσιμες ημέρες μέσω τηλεειδοποίησης για επείγοντα περιστατικά.

 

*       Αντιμετωπίζονται περιστατικά σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

*       Η όλη λειτουργία της εταιρίας βασίζεται σε διαδικασίες σύμφωνες με το εγχειρίδιο ποιότητας. Η FMS κατέχει απο 28/5/2008 πιστοποίητικό ποιότητος σύμφωνα με το διεθνές ISO 9001:2008 ( Παροχής Υπηρεσιών).

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

 

Η εύρυθμη λειτουργία της FMS βασίζεται κατά κύριο λόγο στην άψογη συνεργασία του προσωπικού της. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής:

 

*       Με την εμφύσηση της ιδέας ότι όλοι είναι συνεργάτες και συμμέτοχοι ηθικά και υλικά στις επιτυχίες.

 

*       Την ανάπτυξη πνεύματος συντροφικότητας και φιλίας μεταξύ του προσωπικού.

 

*       Τη συνεχή ενημέρωση όλων για όλα τα θέματα που αφορούν τη δουλειά

 

*       Την αλληλοεπικάλυψη των διαφόρων θέσεων και τμημάτων παρά την εξειδίκευση κάθε μέλους σε διαφορετικό τομέα.

 

*       Πολιτική της εταιρίας είναι ο συνδυασμός της άμεσης και γρήγορης εξυπηρέτησης του πελάτη, με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών, παρεχόμενων στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η άριστη λειτουργικότητα και ο μεγαλύτερος δυνατόν χρόνος ζωής κάθε ιατρικής συσκευής.

 

 

    Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ

   

*       Την εγκατάσταση της εταιρίας σε κεντρικό σημείο στην Αθήνα, σε μικρή ακτίνα από πολλά νοσοκομεία.

 

*       Την διάθεση επαρκούς αριθμού τεχνικού προσωπικού.

 

*       Την διάθεση μέσων μεταφοράς του προσωπικού και των μηχανημάτων.

 

*       Την εξασφάλιση γρήγορου τρόπου μετακίνησης σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

 

*       Τη διατήρηση προσωπικού ασφαλείας σε 24ωρη βάση, όλο το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των μη εργάσιμων ημερών και αργιών. Τη δυνατότητα κλίσης τεχνικών μέσω τηλεειδοποίησης σε 24ωρη βάση.

 

*       Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 

*       Τη λειτουργία της εταιρίας σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας του ISO 9001:2008.

 

*       Το ενστερνισμό της ιδέας, από όλο το προσωπικό, ότι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών συμβάλει στην απροσκοπτη λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων, με αντίκτυπο στην Υγεία και Ανάρρωση των ασθενων και είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξασφάλιση, διατήρηση και προσέλκυση νέας πελατείας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την πρωτοπορία της εταιρίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την κάλυψη των υψηλών προδιαγραφών που θέτει η αγορά.

 

*       Την ενημέρωση του προσωπικού σε όλα τα ζητήματα ποιότητας, όπως το εγχειρίδιο και οι διαδικασίες ποιότητας κάθε μηχανήματος και συσκευής

 

*       Τη συμμετοχή του προσωπικού στην εκπόνηση των διαδικασιών ποιότητας καθώς και την αποδοχή κριτικής και υποδείξεων για βελτιστοποίηση από όλους.

 

*       Την συνεχή επαγρύπνηση και εφευρετικότητα για τη διατήρηση και καλυτέρευση του επιπέδου ποιότητας καθώς και τη παρακολούθηση των νέων κανόνων και δεδομένων στον τομέα αυτό.

 

*       Την πρόσληψη άριστα εκπαιδευμένου και ικανού προσωπικού αλλά και την συνεχή επιμόρφωσή για τα νέα ιατρικά μηχανήματα και τεχνολογίες